Shop Mobile More Submit  Join Login
Trinh vs Nguyen chibi by kawaiihohoemi Trinh vs Nguyen chibi by kawaiihohoemi
series chibi lịch sử 
Add a Comment:
 
:iconkevrekidis:
Kevrekidis Featured By Owner Mar 1, 2014  Hobbyist Photographer
Cool work!!! :)
Reply
:iconvladimiralsvn:
Vladimiralsvn Featured By Owner Jan 29, 2014
Tranh này bạn vẽ giáp dựa trên tài liệu nào vậy? :happybounce: 
Reply
:iconratbucminh:
ratbucminh Featured By Owner Jan 23, 2014
đúng ra là mũ tứ đỉnh hay đình tứ từ thời hậu lê đã đội rồi.Nhưng đây vẽ mình thấy giống mũ ông già noel@@
Reply
:iconvladimiralsvn:
Vladimiralsvn Featured By Owner Jan 29, 2014
Ko phải mũ tứ đỉnh đâu
farm9.staticflickr.com/8024/76…
phần bao búi tóc có thể ngả ra phía trước hoặc sau
Reply
:iconptdtch:
ptdtch Featured By Owner Jan 18, 2014
lol lol Llama Emoji 31 (Stroll) [V2]

cơ mà sao Trịnh lại đánh bại Nguyễn?
Reply
:iconnhinhonhinho:
nhinhonhinho Featured By Owner Jan 18, 2014
À mà sao 2 bên đội nón như Nhật vậy o_O?
Reply
:iconaomari0:
Aomari0 Featured By Owner Jan 18, 2014
Giống Nhật chỗ nào vậy bác @@?
Reply
:iconnhinhonhinho:
nhinhonhinho Featured By Owner Jan 18, 2014
Tự nhiên có cảm giác là nó đội nón Nhật =.="
Reply
:iconaomari0:
Aomari0 Featured By Owner Jan 18, 2014
Mũ của nhà Nguyễn có thể vậy nhưng do tác giả vẽ sai mũ lính nhà Nguyễn nên mới có cảm giác như vậy.
Reply
:iconnhinhonhinho:
nhinhonhinho Featured By Owner Jan 18, 2014
Trịnh chắc là thằng cầm đao còn Nguyễn chắc là thằng súng nhỉ?
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
January 12, 2014
Image Size
351 KB
Resolution
725×777
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
388
Favourites
6 (who?)
Comments
10
×