Shop Mobile More Submit  Join Login
Nguyen Lord Soldier - Ancient Vietnam by kawaiihohoemi Nguyen Lord Soldier - Ancient Vietnam by kawaiihohoemi
Here the line: kawaiihohoemi.deviantart.com/a…

Tranh này là bức mình vẽ cho dự án của bạn Empoleon92, mô tả một người lính dưới quyền chúa Nguyễn thời Trịnh-Nguyễn phân tranh. Lính nhà Nguyễn được trang bị giáp Lamellar và hộ tâm phiến mặc ngoài cùng. Các vũ khí được trang bị giáo, gươm, quả mù, súng, cung composite,...

Trịnh-Nguyễn phân tranh là thời kỳ phân chia giữa chế độ "vua Lê chúa Trịnh" ở phía Bắc sông Gianh (sử gọi là Đàng Ngoài) và chúa Nguyễn cai trị ở miền Nam (Đàng Trong), mở đầu khi Trịnh Tráng đem quân đánh Nguyễn Phúc Nguyên năm 1627 và kết thúc vào cuối thế kỷ 18 khi nhà Tây Sơn dẹp cả chúa Nguyễn lẫn chúa Trịnh. Nước Việt Nam bị chia cách hơn 100 năm.

Về mặt lý thuyết cả hai thế lực họ Trịnh và họ Nguyễn đều mang khẩu hiệu "phù Lê diệt Mạc" để lấy lòng thiên hạ và thề trung thành với triều Hậu Lê. Nhưng trên thực tế thì khác, cả hai đều muốn tạo nên thế lực cho riêng mình và thèm muốn ngai vàng. Biến vua Lê thành bù nhìn để che mắt thiên hạ. Diễn cảnh của nước Đại Việt thời đó không khác gì Tam Quốc phân tranh vào cuối thời Đông Hán ở Trung Quốc.

---------------------------------------------------------------

I drew this for Empoleon92's project, this is a ancient Vietnam soldier - Nguyen soldier in Trinh-Nguyen war.

The Trịnh–Nguyễn War (Vietnamese: Trịnh-Nguyễn phân tranh; 1627–73) was a long war waged between the two ruling families in Vietnam.
Both the Trịnh and the Nguyễn families were descended from close friends and aides to the hero-Emperor Lê Lợi who freed Vietnam from Chinese rule and started the Lê Dynasty in 1428. By 1520 a succession of weak kings had brought the country into a state of civil war (see Lê Dynasty's civil war). For the next 20 years the Trịnh and Nguyễn families fought as allies against the usurper Mạc Đăng Dung. In theory, they both were fighting on behalf of the Lê Emperor (Lê Trang Tông) but in reality, the Emperor was a figurehead with little or no power.

In 1672, the Trịnh army made a last effort to conquer the Nguyễn. The attacking army was under the command of Trịnh Tạc's son, Trịnh Căn, while the defending army was under the command of Nguyễn Phúc Tần's son Prince Nguyễn Phúc Thuận.[citation needed] The attack, like all the previous attacks on the Nguyễn walls, failed. This time the two sides agreed to a peace. With mediation supplied by the government of the Kangxi Emperor, the Trịnh and the Nguyễn finally agreed to end the fighting by making the Linh River the border between their lands (1673). Although the Nguyễn nominally accepted the Lê King as the ruler of Vietnam, the reality was, the Nguyễn ruled the south, and the Trịnh ruled the north. This division continued for the next 100 years. The border between the Trịnh and the Nguyễn was strongly guarded but peaceful.
Add a Comment:
 
:icongreat-viet:
Great-Viet Featured By Owner May 3, 2014
Nguyen lord period is the great period of Vietnam. Which Nguyen lord authorities have goof bussiness with the West, and many East Asia nation from the North to the South. It has many technology success due to transaction with the West and many other success. How unfortunate ! It is destroy by civil war and fighting over power and influence !
Reply
:iconthesoldierinvietnam:
TheSoldierInVietnam Featured By Owner Apr 23, 2014  Student Digital Artist
Vanderful !
Reply
:iconsaochoio-o:
Saochoio-o Featured By Owner Oct 7, 2013
Very beautiful :3 I love it :3 
Reply
:iconkawaiihohoemi:
kawaiihohoemi Featured By Owner Oct 7, 2013  Hobbyist General Artist
aww, thanks <3
Reply
:iconalvinle:
alvinle Featured By Owner Sep 11, 2013
Wow! Your art is awesome and so beautiful 
Reply
:iconkawaiihohoemi:
kawaiihohoemi Featured By Owner Sep 12, 2013  Hobbyist General Artist
Aww...thank you <3
Reply
:iconhashashin619:
Hashashin619 Featured By Owner Sep 2, 2013  Hobbyist Traditional Artist
great job, gotta love the designs on his armour and clothes, the background picture is also cool, and above all very informative!
Reply
:iconkawaiihohoemi:
kawaiihohoemi Featured By Owner Sep 2, 2013  Hobbyist General Artist
thanks, im really appreciate! 
Reply
Add a Comment:
 
×
  • Photo

Details

Submitted on
September 2, 2013
Image Size
677 KB
Resolution
945×1535
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,006 (2 today)
Favourites
30 (who?)
Comments
8
×