Shop Mobile More Submit  Join Login
Lord Nguyen Soldier by kawaiihohoemi Lord Nguyen Soldier by kawaiihohoemi
Tranh tái hiện lính Đàng Trong vào khoảng thế kỷ XVI, vẽ theo kiểu osprey.

Tranh này là bức mình vẽ cho dự án của bạn Empoleon92, mô tả một người lính dưới quyền chúa Nguyễn thời Trịnh-Nguyễn phân tranh. Lính nhà Nguyễn được trang bị giáp Lamellar và hộ tâm phiến mặc ngoài cùng. Các vũ khí được trang bị giáo, gươm, quả mù, súng, cung composite,... là cái loại vũ khí phổ biến vào thời bấy giờ.

Trịnh-Nguyễn phân tranh là thời kỳ phân chia giữa chế độ "vua Lê chúa Trịnh" ở phía Bắc sông Gianh (sử gọi là Đàng Ngoài) và chúa Nguyễn cai trị ở miền Nam (Đàng Trong), mở đầu khi Trịnh Tráng đem quân đánh Nguyễn Phúc Nguyên năm 1627 và kết thúc vào cuối thế kỷ 18 khi nhà Tây Sơn dẹp cả chúa Nguyễn lẫn chúa Trịnh. Nước Việt Nam bị chia cách hơn 100 năm.

Về mặt lý thuyết cả hai thế lực họ Trịnh và họ Nguyễn đều mang khẩu hiệu "phù Lê diệt Mạc" để lấy lòng thiên hạ và thề trung thành với triều Hậu Lê. Nhưng trên thực tế thì khác, cả hai đều muốn tạo nên thế lực cho riêng mình và thèm muốn ngai vàng. Biến vua Lê thành bù nhìn để che mắt thiên hạ. Diễn cảnh của nước Đại Việt thời đó không khác gì Tam Quốc phân tranh vào cuối thời Đông Hán ở Trung Quốc.


---------------------------------------------------------------

I drew this for Empoleon92's project, this is a ancient Vietnam soldier - Nguyen soldier in Trinh-Nguyen war.

The Trịnh–Nguyễn War (Vietnamese: Trịnh-Nguyễn phân tranh; 1627–73) was a long war waged between the two ruling families in Vietnam.
Both the Trịnh and the Nguyễn families were descended from close friends and aides to the hero-Emperor Lê Lợi who freed Vietnam from Chinese rule and started the Lê Dynasty in 1428. By 1520 a succession of weak kings had brought the country into a state of civil war (see Lê Dynasty's civil war). For the next 20 years the Trịnh and Nguyễn families fought as allies against the usurper Mạc Đăng Dung. In theory, they both were fighting on behalf of the Lê Emperor (Lê Trang Tông) but in reality, the Emperor was a figurehead with little or no power.

In 1672, the Trịnh army made a last effort to conquer the Nguyễn. The attacking army was under the command of Trịnh Tạc's son, Trịnh Căn, while the defending army was under the command of Nguyễn Phúc Tần's son Prince Nguyễn Phúc Thuận.[citation needed] The attack, like all the previous attacks on the Nguyễn walls, failed. This time the two sides agreed to a peace. With mediation supplied by the government of the Kangxi Emperor, the Trịnh and the Nguyễn finally agreed to end the fighting by making the Linh River the border between their lands (1673). Although the Nguyễn nominally accepted the Lê King as the ruler of Vietnam, the reality was, the Nguyễn ruled the south, and the Trịnh ruled the north. This division continued for the next 100 years. The border between the Trịnh and the Nguyễn was strongly guarded but peaceful.
Add a Comment:
 
:iconcilindr0:
CiLiNDr0 Featured By Owner Aug 19, 2014  Hobbyist Digital Artist
Wow! Amazing work! Love it!

I was wandering if you could let me us this image for an Android game called "Kingdoms of Myth", it's turn based strategy game based on a fantasy World. You can find a little bit more info in this rough website made by my colleges lifeisinfinity.eu5.org/infinit… (Sorry for the bad English). Of course you will have full credits of your work and link to your webpage if you want :)

Lot of thanks for your time ;)
Reply
:iconkawaiihohoemi:
kawaiihohoemi Featured By Owner Aug 23, 2014  Hobbyist General Artist
Sorry for my late reply :)

 I have checked out your group facebook, great game that you guys have created :D
You could use my work for the game, just credited me Kawaiihohoemi aka Quynh Nga Vu is ok

Im looking forward to download your game :)
Reply
:iconsilent-minstrel:
Silent-Minstrel Featured By Owner Mar 30, 2014
May I ask about the design of his armor? Is this based on historical source? If so, can you point me on where to look for it? (Because I can't read Vietnamese). Is there any difference in the design of armor of the Trinh soldiers and Nguyen Soldiers?
Reply
:iconaomari0:
Aomari0 Featured By Owner Oct 30, 2013
Should we call him Nguyen lord's own musketeer:D (Big Grin) ?
Reply
:iconkawaiihohoemi:
kawaiihohoemi Featured By Owner Oct 30, 2013  Hobbyist General Artist
aha ha...great idea and I should add two more La la la la La la la la La la la la 
Reply
:iconempoleon92:
empoleon92 Featured By Owner Oct 23, 2013
<font><font>:love:</font></font>
Reply
:iconkawaiihohoemi:
kawaiihohoemi Featured By Owner Oct 23, 2013  Hobbyist General Artist
:)
Reply
:iconregardssirtroll:
RegardsSirTroll Featured By Owner Oct 22, 2013  Hobbyist Traditional Artist
CLASSY!!! I love the details.
Reply
:iconkawaiihohoemi:
kawaiihohoemi Featured By Owner Oct 22, 2013  Hobbyist General Artist
aww, Thank you very much :love:
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections
Details

Submitted on
October 22, 2013
Image Size
84.0 KB
Resolution
946×960
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,372 (1 today)
Favourites
22 (who?)
Comments
9
Downloads
2
×